1. Godkännande av våra villkor

 2. Genom att besöka webbplatsen Min Bingo, visning, tillgång till eller på annat sätt använda någon av de tjänster eller information skapas, samlas in, sammanställs eller skickas till Min Bingo, godkänner du att vara bunden av följande villkor för tjänsten. Om du inte vill vara bunden av våra Villkor ditt enda alternativ är att inte besöka, visa eller på annat sätt använda sig av My Bingo. Du förstår, accepterar och bekräftar att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Min Bingo och att din användning av Mina Bingo skall ange ditt slutgiltiga godkännande av detta avtal.

 3. Tillhandahållande av tjänster

 4. Du accepterar och bekräftar att My Bingo har rätt att ändra, förbättra eller avbryta någon av dess tjänster efter eget godtycke och utan meddelande till dig även om det kan resultera i att du hindras från att komma åt all information som finns i den. Dessutom förbinder du dig och bekräftar att My Bingo har rätt att tillhandahålla tjänster till dig genom dotterbolag eller närstående företag.

 5. Äganderätt

 6. Du bekräftar och accepterar att My Bingo kan innehålla konfidentiell information, inklusive varumärken, servicemärken och patent skyddas av immaterialrättsliga lagar och internationella immaterialrättsavtal. My Bingo tillåter dig att visa och göra en enda kopia av delar av dess innehåll för offline, personligt, icke-kommersiellt bruk. Vårt material får inte säljas, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd. Tredje part varumärken, servicemärken och logotyper är egendom av respektive ägare. Eventuella ytterligare rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

 7. Inlagd innehåll

 8. När du skickar innehåll till My Bingo ger du samtidigt My Bingo en oåterkallelig, världsomfattande, royaltyfri licens att publicera, visa, ändra, distribuera och syndikera ditt innehåll över hela världen. Du bekräftar och garanterar att du har den behörighet att bevilja ovanstående licens My Bingo.

 9. Uppsägning av avtalet

 10. Villkoren i detta avtal fortsätter att gälla i evighet tills det sägs upp av endera parten utan förvarning när som helst oavsett anledning. Termer som att fortsätta i evighet skall inte påverkas av uppsägningen av detta avtal.

 11. Garantifriskrivning

 12. Du förstår och accepterar att din användning av My Bingo är helt och hållet på egen risk och att våra tjänster tillhandahålls "befintligt skick" och "som tillgängligt". My Bingo inte göra några uttryckliga eller underförstådda garantier, intyg eller utfästelser vad gäller driften av My Bingo hemsida, information, innehåll, material eller produkter. Detta skall omfatta, men inte begränsas till, kommer underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång, och garantier att tillgång till eller användning av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri eller att fel i tjänsten korrigeras.

 13. Ansvarsbegränsning

 14. Du förstår och accepterar att My Bingo och något av dess dotterbolag eller närstående bolag skall under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller skadestånd. Detta skall omfatta, men inte vara begränsade till skadestånd för utebliven vinst, avbrott i verksamheten, företagets rykte eller goodwill, förlust av program eller information eller andra immateriella förluster till följd av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten, eller information, eller någon permanent eller tillfälligt upphörande av sådan tjänstgöring eller tillgång till information, eller radering eller förvanskning av innehåll eller information, eller underlåtenhet att lagra något innehåll eller information. Begränsningen ovan gäller oavsett om My Bingo har informerats om eller borde ha varit medveten om möjligheten till sådana skador. I de länder där uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador inte är tillåtet ansvar My Bingo begränsas så långt som lagen tillåter.

 15. Externt innehåll

 16. My Bingo kan inkludera hyperlänkar till tredje parts innehåll, reklam eller webbplatser. Du bekräftar och accepterar att My Bingo ansvarar inte för och inte stödjer några annonser, produkter eller resurser tillgängliga från sådana resurser eller webbplatser.

 17. Jurisdiktion

 18. Du förstår uttryckligen och accepterar att underkasta sig den personliga och exklusiva jurisdiktion av domstolarna i det land, stat, provins eller territorium endast av My Bingo att lösa alla juridiska frågor som uppstår ur detta avtal eller i samband med din användning av My Bingo. Om den domstol som är behörig, att någon bestämmelse i avtalet är ogiltigt, skall den bestämmelsen avlägsnas från Villkoren och övriga villkor kommer att fortsätta att gälla.

 19. Hela avtalet

 20. Du förstår och accepterar att ovanstående villkor utgör hela allmänna avtalet mellan dig och My Bingo. Du kan bli föremål för ytterligare villkor när du använder, köpa eller använda andra tjänster, affiliate eller tredje parts innehåll eller material.

 21. Ändringar av Villkoren

 22. My Bingo förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande och utan förvarning. Förändringar för våra regler träder i kraft den dag de publiceras och din fortsatta användning av My Bingo förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande och utan förvarning. Förändringar för våra regler träder i kraft den dag de publiceras och din fortsatta användning av